Doktor hab. Piotr Tarka, prof. nadzw. UEP z Katedry Badań Rynku i Usług otrzymał od Fundacji Kościuszkowskiej stypendium naukowo-badawcze na 4-miesięczny pobyt w USA, w celu realizacji badania pt. Modelowanie równań strukturalnych (SEM) związków przyczynowo-skutkowych w zakresie wartości osobowych i kompulsywnych zachowań nabywczych młodych konsumentów w USA i Polsce.

 

W ramach przyznanego stypendium przeprowadzone zostaną badania w zakresie wpływu wartości osobowych na kompulsywne zachowania nabywcze młodych konsumentów mieszkających na terenie USA. Proces badawczy będzie obejmował fazę gromadzenia danych empirycznych i fazę statystycznego modelowania danych, w ramach współpracy z dwoma ośrodkami naukowymi w USA (tj. Uniwersytetem Pensylwania - Katedrą Psychologii oraz Uniwersytetem Richmond - Katedrą Marketingu).

 

Wyniki powyższych prac badawczych będą stanowić tło do analitycznych porównań wyników badań (przeprowadzonych w 2019 r. na polskiej próbie badawczej w ramach działania badawczego MINIATURA 1 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki). 

 

Czas trwania stypendium: 1 październik 2019 – 31 stycznia 2020 (łącznie 4 miesiące).