Doktor hab. Piotr Bartkowiaki dr Adam Weinert zasiedl  w komitecie naukowym interdyscyplinarnej I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MIK-21 „Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w”, która odbędzie się w wersji online 25 sierpnia 2020 r.

Link do konferencji:

https://inotech.org.pl/mik-21/