Uchwały i komunikaty UKW

Komunikat nr 18/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2020 roku

w sprawie wyników wyborów na nieobsadzone miejsce w Senacie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kadencję 2020-2024 w dniu 3 lipca 2020 roku