,,Własna drukarnia, skromnie nazywająca się Zakładem Graficznym AE, działa na szerszą skalę od roku 1991. Przedtem była to Pracownia Powielania i Reprografii działająca od 1978 roku na podstawie koncesji aż Ministerstwa Kultury i Sztuki. A jeszcze o kilka lat wcześniej w Uczelni znajdowało się parę sztuk   powielaczy woskowych, kopiarek, kserografów. Na samym zaś początku powojennym – kilka maszyn do pisania, których wzory czcionek trzeba było przekazać do Urzędu Bezpieczeństwa.”


Zdzisław Krasiński, Więzienie myśli… w oficynach, w: Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996, Poznań 1996