Kierownik Działu Rachunkowości Finansowej
mgr Agnieszka Wojciechowska

tel. 61-856-93-07 
Budynek B, p. 21

Zespół Księgowości Projektowej
Aneta Borowiak
specjalista do spraw księgowości
tel. 61-856-91-21
Budynek B, p. 12

mgr Marcin Jabłoński
referent administracyjny
tel. 61-856-91-21
Budynek B, p. 12

Zespół Księgowości Finansowej

mgr Dorota Zaporowska
Koordynator zespołu Księgowości Finansowej 
tel. 61-856-94-09
Budynek B, p. 7

mgr Anna Skrobich
Starszy specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-94-08
Budynek B, p. 7
 
mgr Violetta Guse
Starszy specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-95-15
Budynek B, p. 7

mgr Dorota Bolaczek
Referent administracyjny
tel. 61-856-94-11
Budynek B, p. 7
 
mgr Ewelina Zjawińska
Specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-93-03
Budynek B, p. 13

mgr Sylwia Szczepańska
Starszy referent administracyjny
tel. 61-856-91-20
Budynek B, p. 13

mgr Weronika Krupa-Kośla
Referent administracyjny
tel. 61-856-93-03
Budynek B, p. 13

mgr Joanna Jędrzejczak
Specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-91-22
Budynek B, p. 14

mgr Katarzyna Zastróżna
Starszy specjalista do spraw administracyjnych
tel. 61-856-95-16
Budynek B, p. 14

Stanowisko do spraw windykacji

mgr Mariusz Jańczak
Specjalista ds. finansowych w zakresie windykacji
tel. 61-856-91-10
Budynek B, p. 17