mgr Anna Matuszak- Jankowiak
Zastępca Kanclerza - Kwestor
tel. 61-856-93-02
anna.matuszak-jankowiak@ue.poznan.pl 
Budynek B, p. 20