Instytut Ekonomiczno-Społeczny

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Dyrektor Instytutu Ekonomiczno-Społecznego

 Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

prof. dr hab.  Aldona Andrzejczak

Kierownik Katedry

 

dr  Joanna Furmańczyk

dr  Jerzy Kaźmierczyk

dr  Joanna Schmidt

dr  Olena Shelest-Szumilas

dr  Anna Wach

dr  Adam Metelski

 Katedra Pracy i Polityki Społecznej

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Kierownik Katedry

 

prof. dr hab. Maciej Żukowski

dr hab.  Maciej Ławrynowicz, prof. UEP

dr hab.  Piotr Michoń, prof. UEP

dr  Magdalena Andrałojć

dr  Dominik Buttler

dr  Krzysztof Czarnecki

dr  Paweł Łuczak

dr  Przemysław Piasecki

dr  Dorota Strózik

dr  Michał Polakowski

dr  Joanna Ratajczak

dr  Krzysztof Szwarc

 Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations

prof. dr hab.  Przemysław Deszczyński

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Izabela Janicka, prof. UEP

dr hab.   Filip Kaczmarek, prof. UEP

dr hab.  Waldemar Rydzak, prof. UEP

dr hab.  Jacek Trębecki, prof. UEP

dr  Katarzyna Świerczyńska

dr hab.  Grzegorz Leszczyński, prof. UEP

 Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej

prof. dr hab.  Grażyna Krzyminiewska

Kierownik Katedry

 

dr hab.  Andrzej Przymeński, prof. UEP

dr hab.  Halina Zboroń, prof. UEP

dr hab.  Barbara Pogonowska, prof. UEP

dr Natalia Krzyżanowska

dr  Karolina Nowak

dr  Zuzanna Rataj

dr  Anna Waligóra

dr  Marek Janczyk

 Studium Prawa

dr  Agnieszka Sobiech

Kierownik Studium


dr Marek Janczyk

mgr  Monika Kalina-Nowaczyk