Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Umowa o pracę? Umowa cywilnoprawna? Samozatrudnienie?

do udziału w której serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie rejestracji na stronie www.pipwpia.amu.edu.pl