Porady ZUS udzielane są w budynku Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" przy ul. Metalowej 7 w Poznaniu

 

Termin kolejnych porad:
5 sierpnia 2019 r. godz. 14.30 (poniedziałek)
2 września 2019 r. godz. 14.30 (poniedziałek)
7 października 2019 r. godz. 14.30 (poniedziałek)
4 listopada 2019 r. godz. 14.30 (poniedziałek)
2 grudnia 2019 r. godz. 14.30 (poniedziałek)

 

 

Rejestracja telefoniczna: 61 853-08-60 w. 19.

Z porad mogą korzystać wyłącznie członkowie NSZZ „S” po okazaniu zaświadczenia (sekretariat budynek A pok. 132).