Uczymy już od 34 630 dni
Aktualności NSZZ

Wybieramy Społecznych Inspektorów Pracy

2016 - 2020
W dniu 9 czerwca 2016 roku o godz.8.30 w Auli UEP odbędzie się ogólnouczelniane zebranie wyborcze pracowników Uczelni w celu dokonania wyboru Społecznych Inspektorów Pracy na kadencję 2016 - 2020.
Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" zwraca się z apelem do wszystkich pracowników o udział w wyborach. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo i higiena warunków pracy zależy również od tego, jakiego wyboru dokonamy!