Uczymy już od 34 434 dni
NSZZ ''Solidarność'' UEP

Opinie związku do dokumentów uczelni