Zapomoga dla studentów z Ukrainy


Studenci, mający stały adres zamieszkania na terenach objętych działaniami wojennymi, mogą ubiegać się o zapomogę w uproszczonym trybie:

- należy wypełnić wniosek o zapomogę w systemie USOS. W uzasadnieniu (wymóg formalny) należy wpisać okoliczności uniemożliwiające złożenie pełnej dokumentacji,
- przekazać wniosek do Zespołu Spraw Socjalnych i Stypendialnych osobiście lub pocztą. Z powodu zmiany siedziby Zespołu prosimy dokumenty  do dnia 8.03 br. składać w pok. 119a bud. A, od dnia 9.03 w pok.118 i 119 bud. A.
Osoby, które nie mogą dostarczyć papierowego wniosku do Uczelni, prosimy o kontakt mailowy - zss.bos@ue.poznan.pl. 

Студенти, які мають постійне місце проживання в районах, які постраждали від бойових дій, можуть звернутися за допомогою в спрощеному порядку: 


- заповнити заяву на допомогу в системі USOS. Обґрунтування (офіційна вимога) має включати обставини, що перешкоджають подання повної документації, 

- подати заявку до Команди із соціальних та стипендіальних питань особисто або поштою. У зв’язку зі зміною розміщення штабу нашої Команди просимо документи, подані до 8 березня цього року, віднести в кабінет 119а. Будинок А, з 9 березня в кабінети 118 та 119 в буд. А. 


Люди, які не можуть доставити паперову заяву до університету, будь ласка, зв’яжіться з нами електронною поштою – zss.bos@ue.poznan.pl.For English follow the link.