SKŁAD OSOBOWY RADY AWANSÓW NAUKOWYCH

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

NA KADENCJĘ  2021 - 2024

 

  1. prof. dr hab. Witold Abramowicz                                   

  2. dr hab. Marcin Anholcer, prof. UEP

  3. prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat                                 

  4.  dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP                

  5. prof. dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski            

  6. prof. dr hab. Szymon Cyfert                               

  7. prof. dr hab. Przemysław Deszczyński               

  8. prof. dr hab. Aleksandra Gaweł                         

  9. prof. dr hab. Elżbieta Gołata                              

10.  prof. dr hab. Barbara Jankowska             

11.  dr hab. Ewa Jerzyk, prof. UEP

12. dr hab.. Michał Kałdoński, prof. UEP                             

13. prof. dr hab. Tadeusz Kowalski                          

14. prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska                

15. prof. dr hab. Jacek Lisowski                      

16.  dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. UEP            

17. prof. dr hab. Krzysztof Malaga                           

18.  prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman     

19.  dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP                                          

20.  dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda, prof. UEP                                          

21.  dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP   

22. prof. dr hab. Marzena Remlein                

23. prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski                       

24.  prof. dr hab. Beata Stępień       

25.  dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP                              

26.  dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP    

27.  prof. dr hab. Maciej Szymczak              

28.  dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP                                 

29. dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP                        

30.  dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP