Uczymy już od 34 746 dni
Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie nr 3/2011

w sprawie powołania Komisji Wyceny Środków Trwałych i Aparatury Badawczej