W dniu 20 listopada 2020 r. odbyło się zebranie naukowe Instytutu Nauk o Jakości, na którym prof. dr hab. Zenon Foltynowicz wygłosił wykład pt.: „Publikujemy dla punktów czy dla upublicznienia wyników badań?”.