W dniu 16 października 2020 r. odbyło się pierwsze w roku akademicki 2020/2021 zebranie pracowników Instytutu Nauk o Jakości, z udziałem JM Rektora prof. dr hab. Macieja Żukowskiego. Pan Rektor podziękował panu prof. dr hab. inż. Ryszardowi Zielińskiemu za sprawowanie funkcji Dyrektora Instytutu i Dziekana Wydziału Towaroznawstwa w poprzednich kadencjach oraz pogratulował Pani Dyrektor i kierownikom Katedr nominacji na nową kadencję.

Dyrektor Instytutu dr hab. Ewa Sikorska, prof. UEP, przedstawiła plany dotyczące działalności Instytutu w kadencji 2020-2024. Dyrektor studiów w zakresie nauk o jakości dr. inż. Mariusz Tichoniuk omówił sprawy związane z działalnością dydaktyczną. Spotkanie było także okazją do dyskusji związanej z badaniami naukowymi i kwestiami dydaktycznymi.