Informacje dla pracowników UEP - Badania Naukowe

Komercjalizacja wyników badań i własność intelektualna

Zadania DBN

Zakres działalności:

1. Wspieranie pracowników w zakresie:
a. trybu i kryteriów finansowania badań naukowych przez MNiSW (działalność statutowa, projekty badawcze, środki MNiSW na dofinansowanie uczestnictwa w projektach Programów Ramowych UE, tzw. SPUB-M), NCN i NCBR;
b. zasad finansowania inwestycji aparaturowych i działalności upowszechniającej naukę.
c. prowadzonych w Uczelni badaniach naukowych (statutowych, projektach badawczych MNiSW / NCN / NCBR, projektach krajowych i zagranicznych na zlecenie różnych instytucji, projektach w ramach VI i VII Programu Ramowego UE).
d. obsługi finansowej badań statutowych, projektów badawczych MNiSW / NCN / NCBR, projektów krajowych i zagranicznych na zlecenie

2. Obsługa administracyjno-rozliczeniowa:
a. projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, w tym realizowanych w ramach VI i VII Programu Ramowego UE;
b. projektów realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych.

3. Prowadzenie Lokalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE:
a. udostępnianie informacji na temat możliwości i zasad udziału w projektach badawczych;
b. udostępnianie informacji o seminariach i szkoleniach na temat uczestnictwa w projektach badawczych;
c. współudział w organizowaniu na terenie Uczelni seminariów na temat uczestnictwa w projektach badawczych;
d. współpraca z Regionalnym Punktem Kontaktowym i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM.

4. Rozpowszechnianie informacji na temat: programów, projektów, konferencji, szkoleń i innych inicjatywach badawczych.

5. Obsługa programów grantowych UEP

6. Sprawozdawczość na rzecz GUS i na potrzeby Uczelni.

7. Koordynacja danych gromadzonych do systemu POLON na UEP.

8. Działalność na rzecz Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

9. Koordynacja działań związanych z kwestią tłumaczeń i korekt językowych.

10. Wykonywanie zadań, wynikających z bieżącej współpracy Działu z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Dziekanami i innymi jednostkami Uczelni.

mgr Katarzyna Kuśmierczyk-Anioła

wsparcie w rozliczeniach finansowych projektów naukowychtel. 61 856-94-07, budynek A, pokój 121

e-mail: katarzyna.kusmierczyk-aniola@ue.poznan.pl

mgr Izabela Maciejowska

NCBR, projekty międzynarodowe, grant WRACAM, wsparcie administracyjne projektu RID

tel. 61 856-94-50, budynek A, pokój 121

e-mail: izabela.maciejowska@ue.poznan.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.