Organizowany przez "Gazetę Bankową" konkurs „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” wybiera najbardziej przyjazną firmę ubezpieczeniową w Polsce oraz Ubezpieczeniowego Menadżera Roku 2014.

Jednym z faworytów rynku ubezpieczeniowego jest absolwent Handlu Zagranicznego 

ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Witold Jaworski .

Wyniki  ogłoszone zostaną w wydaniu styczniowym „Gazety Bankowej”.


Witold Jaworski pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji Allianz Polska SA.