1. Założenia zrównoważonego rozwoju i CSR   12 godz.

2. Obszary i normy CSR   36 godz.

3. Programy i kodeksy etyczne  4 godz.

4. Marketing społecznie zaangażowany (CRM)  8 godz.

5. Odpowiedzialne inwestowanie (SRI)  8 godz.

6. Zarządzanie różnorodnością jako element CSR 8 godz.

7. Zarządzanie środowiskowe jako element CSR 8 godz.

8. Raportowanie odpowiedzialnego biznesu 12 godz.

9. Skuteczne komunikowanie CSR 16 godz.

10. Dialog społeczny 8 godz.

11. Warsztat dziennikarski 8 godz.

12. Narzędzia CSR w praktyce 36 godz.

 

Egzamin:

1. Obszary i normy CSR


Studia kończą się  zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym; 
Studia objęte są patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu