Dr Tomasz Grzegorczyk z Katedry Zarządzania Międzynarodowego jest autorem (wspólnie z Konradem Hryniewiczem) artykułu opublikowanego w czasopiśmie "PLOS ONE" (IF 2,776; 100 pkt.). Artykuł pt. "How different autonomous vehicle presentation influences its acceptance: Is a communal car better than agentic one?" koncentruje się na czynnikach wpływających na akceptację pojazdów autonomicznych przez konsumentów.

 

Artykuł dostępny jest pod adresem:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238714