Zrównoważone zarządzanie organizacją
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Zarządzania UEP

W odpowiedzi na obserwowane dylematy biznesu i przyjęte strategiczne kierunki badań naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Instytut Zarządzania UEP podjął wyzwanie zorganizowania konferencji poświęconej zrównoważonemu zarządzaniu organizacją. Konferencja ma służyć integracji naukowców wokół wspólnych tematów badawczych, a także połączyć ambicje nauki z potrzebami biznesu, poprzez dyskusję naukową i obserwację praktycznych rozwiązań.

Wydarzenie w wersji hybrydowej odbędzie się w dniach 25-26 października 2022 r. w siedzibie UEP.
Więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny na stronie www konferencji - https://konferencjaiz.ue.poznan.pl