Badanie zadowolenia ze studiów studentek i studentów kierunku Polityka Społeczna, maj 2016

Badanie to jest cykliczne i przeprowadzone zostało już trzykrotnie. Polega na zebraniu danych metodą zogniskowanych wywiadów grupowych na poszczególnych rocznikach kierunku Polityka Społeczna. Celem badania było rozpoznanie potrzeb studentek i studentów odnośnie realizacji programu studiów poprzez przyjrzenie się ich oczekiwaniom i proponowanym zmianom. Wyniki badania pomogą dostosować program studiów do wymagań rynku pracy i oczekiwań studentów.


Badanie poznańskich przedsiębiorczyń i przedsiębiorców

Przedmiotem badania było to, w jaki sposób osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą postrzegają siebie jako część publicznego systemu opieki zdrowotnej. Dane zebraliśmy przy wykorzystaniu pogłębionych wywiadów ustrukturyzowanych na grupie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Poznania. Wyniki badania zostały przedstawione przez reprezentantki Koła na „3rd International Conference ESPAnet Poland, Social Investment and Development” we wrześniu 2016 roku.


Wizyta uczennic i uczniów z IV LO w Gorzowie Wlkp., grudzień 2016

Wydarzenie miało na celu zapoznanie licealistek i licealistów z tematyką polityki społecznej oraz promowanie kierunku Polityka Społeczna. Podczas wizyty zarówno pracownicy Katedry Pracy i Polityki Społecznej, jak i członkinie Koła przeprowadzili wykład i warsztaty o tematyce nierówności społecznych. Dodatkową atrakcją były odwiedziny muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 i galerii fotografii w Centrum Kultury Zamek.


KINO W DZIAŁANIU: Pokazy filmowe z polityką społeczną UEP, kwiecień-czerwiec 2017

Realizacja czterech pokazów filmowych o zaangażowanej społecznie tematyce oraz dyskusja z udziałem zaproszonych gości i ekspertek.

Projekcje miały otwarty charakter dla wszystkich osób zainteresowanych. Główny nacisk w promocji wydarzenia był jednak kładziony na trafienie do młodzieży uczącej się i studentek/studentów. Celem wydarzenia była zarówno promocja kierunku polityka społeczna, jak i poszerzanie świadomości społeczeństwa odnośnie istotnych zagadnień społecznych poprzez tworzenie przestrzeni do dyskusji wokół nich. Projekt ten realizowany był  we współpracy z fundacją Ad Arte.


Wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej na terenie północnych Włoch i praktyczne rozpoznanie ich działalności, maj 2017

W maju 2017 roku, członkinie i członkowie koła w przeciągu tygodnia odwiedzili sześć spółdzielni socjalnych w czterech miastach: Bergamo, Mediolan, Reggio Emilia i Bolonia. W jednostkach tych odbyły się spotkania z przedstawicielami i pracownicami, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas prowadzonych przez grupę wywiadów, a także prezentowali i umożliwiali zapoznanie się z aktualnie prowadzonymi przez siebie działaniami. Podczas wyjazdu z powodzeniem zrealizowano założone cele, pośród których można wymienić: zgłębianie wiedzy w dziedzinie ekonomii społecznej poprzez zapoznawanie się z przykładami dobrych praktyk, obserwowanie działalności organizacji, weryfikowanie posiadanej wiedzy teoretycznej poprzez wymianę doświadczeń z założycielami i pracownikami odwiedzanych podmiotów, zapoznanie się ze specyfiką włoskiej przedsiębiorczości społecznej, jej typami i modelami.