9 lutego 2015
Na terenie Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę fotografii Tomasza Juszkiewicza pt. „ Pejzaż niecodzienny". Autor prac to główny laureat Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Przestrzeń Wyobraźni 2013 - zdjęcie miesiąca". Wystawa została udostępniona Bibliotece Głównej do dnia 27 lutego 2015 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii", projektu mającego na celu popularyzowanie dorobku fotografików, klubów, grup twórczych z terenu województwa wielkopolskiego.


fot. Marcin Słowek


12 lutego 2015
Ze zbiorami Biblioteki Głównej i sposobami ich przechowywania zapoznali się uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu.fot. Anna Druba
fot. Magdalena Gołza


16 lutego 2015
Pracownicy biblioteki uczestniczyli w wycieczce do Archiwum Państwowego w Poznaniu, zorganizowanej przez Oddział Poznański Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

19 lutego 2015
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydawnictwa C.H. Beck -Pawłem Łopatką, podczas którego pracownicy Biblioteki Głównej zapoznali się z funkcjonalnościami Systemu Informacji Prawnej Legalis.

20 lutego 2015
Studenci zagraniczni, studiujący na UEP w ramach programu LLP/Erasmus zapoznali się z zasadami korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej.

25 lutego 2015
Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski wraz z pracownikami uczestniczyli w otwarciu
Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych UEP oraz w wykładach, które odbyły się w ramach VII Dni UEP.

25-27 lutego 2015
Magister Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) uczestniczyła w Spotkaniu Punktów Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT oraz Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce, które odbyło się w Słupsku.

26 lutego 2015
Wystawa „Nasze korzenie: Wyższa Szkoła Handlowa i Akademia Handlowa w Poznaniu 1926-1939" przygotowana przez zespół Ośrodka Historii przy Bibliotece Głównej UEP towarzyszyła spotkaniu twórców i wykonawców studenckich scen teatralnych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, które odbyło się w ramach VII Dni UEP.