1 stycznia 2016

Magister inż. Roman Tomaszewski, Dyrektor Biblioteki Głównej, został Przewodniczącym Prezydium  Rady Dyrektorów Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych.
Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Polsce powstało jesienią 2001 roku z inicjatywy bibliotek uczelni państwowych i prywatnych. Jego celem jest działanie na rzecz rozwoju informacji naukowej w Polsce, dostępu środowiska akademickiego uczelni i kierunków ekonomicznych do zasobów informacji w Polsce i na świecie, unowocześnianie i usprawnianie działalności bibliotecznej.

 

15 stycznia 2016

Uczniowie IV klasy ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z oddziałami integracyjnymi w Poznaniu zwiedzili Bibliotekę Główną UEP oraz zapoznali się z zasadami korzystania z jej zbiorów.

 

22 stycznia 2016

Na terenie Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę fotografii Ireneusza Linde pt. „Krajobrazy życia".

Ireneusz Linde - urodzony 03.01.1950 w Sierakowie, zmarł 15.10.2004. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców. Członek Federacji Międzynarodowej Sztuki Fotograficznej (FIAP). Wyróżniony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Instruktor fotografii w Technikum Rybackim w Sierakowie i Ośrodku Kultury. Uczestnik i laureat licznych konkursów fotograficznych.

Wystawa została udostępniona Bibliotece Głównej do dnia 29 lutego 2016 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii",  projektu mającego na celu popularyzowanie dorobku fotografików, klubów, grup twórczych z terenu województwa wielkopolskiego.

 

Pracownicy Oddziału Opracowania uczestniczyli w webinariach szkoleniowych zorganizowanych przez Centrum NUKAT przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie:

  • „Zmiany tytułów wydawnictw ciągłych" (18 stycznia),
  • „Opracowanie dokumentów niesamoistnych wydawniczo w katalogu NUKAT (rekord analityczny)" (27, 29 stycznia).