Zakończyły się prace nad dokumentem definiującym politykę rozwoju Uczelni na najbliższe 4 lata zawierającym misję, wizję, wartości UEP oraz cele strategiczne i szczegółowe. Strategia powstała w oparciu o analizę SWOT, diagnozę najważniejszych trendów oraz zalecenia międzynarodowych organizacji akredytujących, a także w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników UEP. Była szeroko konsultowana ze społecznością Uczelni. Strategia UEP na lata 2021-2024 została uchwalona przez Senat 26 marca 2021 roku. Zachęcamy do pobrania dokumentu oraz zapoznania się z nim.