Ranking Uczelni Akademickich tworzony jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Zestawienia są przygotowywane są na podstawie ośmiu grup kryteriów: prestiżu wśród pracodawców i kadry akademickiej, potencjału naukowego, efektywności naukowej, publikacji naukowych, innowacyjności, warunków kształcenia i umiędzynarodowienia studiów.


21. miejsce na wszystkie uczelnie akademickie, uczelnie magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe
2. miejsce
wśród uczelni ekonomicznych
11. miejsce
w ogólnopolskim zestawieniu w kategorii "Prestiż pracodawców" (miejsce 5. w województwie wielkopolskim)


W zestawieniu najwyżej oceniano prestiż uczelni oraz jej potencjał naukowy.

Ponadto Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała Ranking Kierunków Studiów, obejmujący 47 głównych kierunków studiów realizowanych na polskich uczelniach wyższych. Wśród kierunków z oferty edukacyjnej UEP najwyżej oceniono:

"ekonomię" - miejsce 3.

"zarządzanie" - miejsce 7.
Ranking wśród 50 szkół wyższych tygodnika "Wprost"

9. miejsce wśród uczelni, których absolwenci są najczęściej poszukiwani przez pracodawców


Tygodnik "Wprost" przygotował ranking najpopularniejszych kierunków  studiów według pracodawców. Wśród uczelni wyższych, najwyżej oceniono:
"ekonomia, finanse, rachunkowość" - miejsce 3.
"zarządzanie i marketing" - miejsce 3.
W oparciu o wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015 powstało zestawienie całkowitych wynagrodzeń absolwentów studiów drugiego stopnia.

2. miejsce wśród publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce12. miejsce na świecie
6. miejsce w Europie w Ranking Web of Business Schools
Międzynarodowy ranking Eduniversal
tytuł "TOP business school with significant international influence"

21 programów edukacyjnych UEP znalazło się w prowadzonych przez Eduniversal rankingach studiów magisterskich oraz studiów MBA