Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został jednym z laureatów Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych. Kapituła Konkursu, składająca się z siedmiu uznanych specjalistów w dziedzinie ekonomii, doceniła pracę magisterską Rafała Rybackiego pt. „Efektywność informacyjna rynku kapitałowego w kontekście racjonalności metodologicznej inwestorów”. Promotorem pracy był dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP.

Celem organizowanego od kilku lat konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. W tym roku do konkursu zgłoszono 63 prace magisterskie, 47 doktorskich i 15 habilitacyjnych.