Educating for 34 437 days
Osoby związane z projektem

dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP

Kierownik Pracowni PVR
Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej - w 1992 roku na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, a w 1994 na kierunku Informatyka. W 2001 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską z informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2010 roku ta sama Rada nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego.

W latach 1992 - 1996 pracował jako asystent we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych. Od roku 1996 pracuje w Katedrze Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UEP.