dr hab. Jacek Mizerka, prof. UEP z Katedry Finansów Przedsiębiorstw, został powołany do pełnienia funkcji Associate  Editor w międzynarodowym czasopiśmie International Review of Financial Analysis (IF 2.497). Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom z zakresu szeroko rozumianych finansów.


Więcej: https://www.journals.elsevier.com/international-review-of-financial-analysis/editorial-board