Educating for 34 434 days
Osoby związane z projektem

dr inż. Sergiusz Strykowski

Administrator projektu InnoUEP

Wykształcenie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2004

 • Stopień doktora nauk ekonomicznych, specjalność: Elektroniczny biznes
 • Rozprawa doktorska: Transformacja łańcuchów dostaw w systemach logistycznych pod wpływem technologii elektronicznego biznesu
 • Nagrody za rozprawę doktorską:
 • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Menedżerów Logistyki za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
 • Nagroda za najlepszą dysertację doktorską w konkursie „Nowe Trendy w Ekonomii i Naukach o Zarządzaniu” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Politechnika Poznańska, 1991 – 1996

 • Stopień magistra inżyniera informatyki
 • Kierunek: Informatyka, specjalność: Rozproszone systemy komputerowe
 • Praca magisterska: Algorytmy eksploracji danych

Funkcje pełnione na Uczelni

 • Członek Komisji Programowej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 • Odpowiedzialny za sprawy związane z dydaktyką w KTI

Zainteresowania naukowe

 • Elektroniczna administracja
 • Elektroniczny biznes
 • Procesy biznesowe
 • Architektura usługowa SOA