Studia niestacjonarne drugiego stopnia mogą podjąć absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia odbywa się na kierunek.

Uruchomienie specjalności w ramach kierunku zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują chęć studiowania na danej specjalności.

Przyjęcia na rok akademicki 2020/2021 prowadzone są na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów (bez względu na ukończony kierunek studiów). 

Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Numer rachunku bankowego podany jest w zakładce "Płatności" formularza zgłoszenia elektronicznego.


-  Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020 określone są w uchwale nr 75 (2017/2018) z dnia 25 maja 2018 r. zmienionej uchwałą nr 37 (2018/2019) z dnia 21 grudnia 2018 r.
- Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 określone są w uchwale nr 121 (2018/2019) z dnia 28 maja 2019 r.