Szanowni Państwo,

zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborów na UEP, w styczniu Rada Uczelni zgłosiła moją kandydaturę na rektora w kadencji 
2020-2024, którą Senat naszej Uczelni pozytywnie zaopiniował 28 lutego br. Następnie Rada Uczelni wskazała mnie jako kandydata
na rektora w dniu 4 marca br. Wybory rektora zaplanowane zostały na dzień 20 marca br.

Jako osoba pełniąca tę funkcję od 1 września 2016 roku, jestem Państwu zapewne znacznie lepiej znany, niż wtedy, gdy cztery lata temu zostałem zgłoszony jako kandydat na rektora, ale poddaję się obecnie ocenie naszej uczelnianej społeczności z taką samą pokorą 
jak w roku 2016.

Chciałbym przypomnieć i podtrzymać zasady, jakimi się kieruję, dokonać syntetycznego podsumowania pracy w trwającej kadencji 
oraz wskazać priorytety, które chciałbym realizować, jeśli społeczność akademicka postanowi powierzyć mi to zadanie na kadencję 
2020-2024.


Maciej Żukowski, 4 marca 2020 r.