Przewodniczący:

 • dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP 

Zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • dr Agnieszka Sobiech
Sekretarz
 • mgr Jolanta Szydłowska

Członkowie:

 • Dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP 
 • Dr hab. Szymon Truskolaski
 • Dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP
 • Dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP
 • Dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP
 • Dr Katarzyna Świerczyńska


 • mgr inż. Przemysław Grzeszczak
 • Marcin Pioch (Samorząd Studentów UEP)
 • mgr Agata Szyszko (Samorząd Doktorantów UEP)
 • mgr Lilianna Czerwińska (Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UEP)
 • dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. ndzw. UEP (KU NSZZ „Solidarność”)