Wysokość zapomogi zależy od przeznaczenia, szczególnych, udokumentowanych powodów;
pomoc ta jest adresowana do osób osiągających dochody netto na jednego członka gospodarstwa domowego poniżej 3 000,00 zł