Studia II stopnia

Opis specjalności

Inwestycje finansowe stwarza bardzo szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy po studiach, ponieważ uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami osób prywatnych. Studia na tym kierunku kształcą przyszłych doradców w instytucjach finansowych typu asset management, private banking itp. obsługujących klientów indywidualnych, jak i specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne.


Wiedza i umiejętności

Przygotowanie specjalistów z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnych inwestorów oraz doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i finansowego. Nabywanie wiedzy z zakresu różnych form inwestowania na rynkach kapitałowych i ich efektywności, możliwych do wykorzystania przez prywatnych inwestorów, obejmując swoim zakresem: rynek akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, jak również private banking i lokaty alternatywne.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Jak zachowują się inwestorzy prywatni w otoczeniu rynkowym? – wybrane przedmioty: prawidłowości i paradoksy rozwoju konsumpcji, oszczędności w rachunku gospodarstw domowych, private banking, finanse behawioralne, zachowanie konsumentów na rynku usług finansowych,
 • Jak zarządzać na rynku kapitałowym finansami prywatnymi? – wybrane przedmioty: analizy giełdowe, giełda jako instytucja alokacji kapitału, fundusze inwestycyjne, lokaty alternatywne, otwarte fundusze emerytalne, zarządzanie aktywami inwestorów indywidualnych,
 • Jak dokonywać wyborów na rynku? – wybrane przedmioty: wybór portfela aktywów, bankowość inwestycyjna, negocjacje, Inwestor Relations, pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia emerytalne i na życie, Private banking.

Profil absolwenta

 • analitycy giełdowi, 
 • analitycy w TFI/OFE i firmach pośrednictwa finansowego, 
 • doradcy inwestycyjni i finansowi, 
 • maklerzy, 
 • doradcy w private banking, art banking, lokat alternatywnych.

Opinie absolwentów

 • z łatwością otrzymałem propozycje pracy. 
 • studiowanie specjalności poszerzyło moje kwalifikacje zawodowe i pozwoliło na zdobycie atrakcyjnego stanowiska
 • okryłem nowe możliwości inwestowania i zarabiania dla siebie i moich klientów