Educating for 35 049 days
Ekonomia

Zasoby ludzkie w organizacji

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) 2020/2021

Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Kompetencje, które zdobędziesz, są konieczne na wszystkich stanowiskach menedżerskich oraz w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. na stanowiskach specjalistów: ds. personalnych, ds. wynagrodzeń, ds. szkoleń. Studia na tej specjalności oferują ciekawe kontakty z praktyką – zarówno w trakcie zajęć, jak i przy realizacji własnych projektów lub w ramach koła naukowego HaeR (link poniżej). Absolwenci mogą kontynuować studia na II stopniu.

Studenckie Koło Naukowe HaeR

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? Odwiedź profil specjalności Zasoby Ludzkie w Organizacji na FB!

 

Wiedza i umiejętności

 

Studia na specjalności poszerzają kwalifikacje zdobyte w ramach studiów na kierunku Ekonomia o specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zachowań człowieka w organizacji.
Po ukończeniu studiów będziesz wiedział, jak:

 • sporządzić opis stanowiska pracy i charakterystykę wymagań kwalifikacyjnych jako podstawy działań  zarządczych odnośnie kandydatów do pracy i pracowników,
 • rekrutować i selekcjonować kandydatów do pracy,
 • tworzyć i doskonalić system rozwoju kwalifikacji pracowników,
 • tworzyć i doskonalić system motywacji, a w szczególności wynagrodzeń,
 • skutecznie prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty pracownicze,
 • efektywnie komunikować się w nowoczesnych kanałach informacji, w tym przygotowywać prezentacje multimedialne.

Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

 

Plan studiów obejmuje trzy bloki tematyczne.

 

Człowiek w organizacji – przedmioty:

 • Etnografia pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Prawo pracy i prawo socjalne
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Socjologia pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi – przedmioty:

 • Ergonomiczne uwarunkowania systemów pracy
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Metody zarządzania zasobami ludzkimi
 • Systemy wynagrodzeń
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Projektowanie i ocena szkoleń
 • Techniki organizatorskie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w MSP

Kształtowanie kariery zawodowej – przedmioty:

 • Planowanie kariery zawodowej
 • Podstawy edukacji i rozwoju pracowników
 • Techniki negocjacji pracowniczych
 • Techniki prezentacji w zarządzaniu kadrami

Profil absolwenta

Absolwent specjalności - obok wykorzystywania typowych kwalifikacji ekonomisty:

 • potrafi zarządzać ludźmi w organizacji,
 • w pracy zawodowej w odpowiedni sposób wykorzystuje wiedzę ekonomiczną, psychologiczną i prawną w realizacji strategii firmy,
 • potrafi motywować ludzi a także negocjować i komunikować się,
 • szczególnie dobrze odnajduje się w działalności w zespołach projektowych oraz innych wymagających współpracy w oparciu o wymianę informacji,
 • rozwija kompetencje elastycznego dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Wypowiedzi studentów (EPiZK to skrót wcześniejszej nazwy specjalności)

 

Kacper, student III roku

Mogę powiedzieć, że większość wykładowców z naszej katedry to spoko ludzie, którzy nie tylko uczą, ale także są chętni do pomocy. Większość przedmiotów jest ciekawa i fajnie prowadzona.


Kasia - studentka V roku
Specjalność w szerokim zakresie rozwija umiejętności komunikacji międzyludzkiej i wiedzy o samym sobie. Osoba na tej specjalności lepiej pozna swoje zachowania, przez co będzie miała nad nimi władzę. Ponadto, umożliwi to późniejszą analizę zachowań innych. Wprowadza w podstawy zarządzania ludźmi i przygotowuje do zarządzania kapitałem ludzkim. EPiZK jest najlepszym wyborem dla tych, których interesują zagadnienia ekonomiczno-psychologiczne, a którzy nie chcą zagłębiać się w ścisłe przedmioty ekonomiczno-finansowe.


Sprawdź inne specjalności!