Co oferujemy?

Pasjonują Cię nowoczesne technologie i informatyka?  Chciałbyś nauczyć się jak stosować je w ekonomii, finansach i biznesie ? Chciałbyś w przyszłości dobrze zarabiać? Jeśli tak, to nie ma dla Ciebie lepszego kierunku niż Informatyka i ekonometria! Tylko ten kierunek da Ci możliwość równoległego zdobywania wiedzy i umiejętności informatycznych oraz analityczno – biznesowych. Absolwenci o takich kwalifikacjach są rozchwytywani na rynku pracy.

W trakcie studiów na kierunku Informatyka i ekonometria zdobędziesz:

a) wiedzę z ekonomii, zarządzania i finansów,

b) specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki ekonomicznej i technologii informacyjnych (programowanie, tworzenie i analizy baz danych (w tym Big Data), projektowanie systemów informatycznych, sztuczna inteligencja),

c) specjalistyczną wiedzę z zakresu metod ilościowych (matematyki, statystyki, ekonometrii, metod optymalizacyjnych) stosowanych w analizach ekonomiczno – biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Większość zajęć będziesz odbywał w nowoczesnych, specjalistycznych laboratoriach komputerowych zlokalizowanych w nowym budynku UEP - Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych.

Na studiach stacjonarnych będziesz kształtował swoją ścieżkę studiów wybierając jedną z czterech specjalności oferowanych na kierunku:

  • Analityka gospodarcza,
  • Elektroniczny biznes,
  • Informatyka w gospodarce i administracji,
  • Inżynieria finansowa.

Na studiach niestacjonarnych oferujemy Ci elastyczne kształtowanie ścieżki studiów dzięki możliwości wyboru większej liczby poszczególnych przedmiotów.

Oferujemy Ci także możliwość semestralnych wyjazdów na studia zagraniczne do wielu uczelni partnerskich  w ramach programu Erasmus.

Swoje pasje możesz rozwijać ponadto w kołach naukowych oraz poprzez udział w konkursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Po ukończeniu studiów możesz pogłębiać wykształcenie w ramach szerokiej oferty studiów podyplomowych.


Kim możesz zostać?

Po studiach możesz pracować m.in. jako projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu lub serwisów internetowych, analityk biznesowy, menedżer zarządzający ryzykiem finansowym.


Po kierunku Informatyka i ekonometria nie szukasz pracy. To praca szuka Ciebie!