Konsulting gospodarczy to  specjalność, która kompleksowo, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami w zarządzaniu, przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. Model kształcenia na specjalności zakłada, iż na pierwszym stopniu studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka, natomiast drugi stopień studiów przygotowuje do pracy w charakterze doradcy, konsultanta. W ramach oferty programowej znajdują się przedmioty nowe, oryginalne, dotychczas nie spotykane w treściach kształcenia istniejących specjalności – m.in. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone będą z użyciem nowoczesnych technik audiowizualnych, z nastawieniem na wysoki poziom interakcyjności.

 

Wiedza i umiejętności

Studia na specjalności konsulting gospodarczy umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania oraz skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów strategicznych,

 • podejmowania decyzji wynikających z analizy uwarunkowań działalności gospodarczej,

 • szacowania potencjału strategicznego podmiotów gospodarczych,

 • formułowania i oceny opcji strategicznych,

 • symulacji i analizy opłacalności przedsięwzięć gospodarczych,

 • wdrażania nowoczesnych metod zarządzania,

 • efektywnego zarządzania projektem,

 • zarządzania zmianami i sytuacją kryzysową,

 • korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces,

 • zarządzania i proces doradztwa gospodarczego,

 • raportowania, prezentowania i wizualizacji informacji,

 • skutecznego negocjowania,

 • budowy relacji interpersonalnych.

Absolwent studiów I stopnia specjalności konsulting gospodarczy powinien posiadać ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, w szczególności w obszarze planowania strategicznego. Powinien posiadać umiejętność diagnozowania i analizy problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Powinien także posiadać umiejętności analitycznego myślenia, skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole.

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Oferta programowa specjalności konsulting gospodarczy budowana była przy założeniu konieczności wykształcenia kompletnych umiejętności potrzebnych analitykowi, konsultantowi i menedżerowi. W związku z tym w ramach oferty znajdują się przedmioty, które kształtują kwalifikacje podobne do uzyskiwanych przez absolwentów innych specjalności, jednak których rozproszenie wymagałoby od studenta podjęcia studiów na kilku specjalnościach. Jednocześnie zaproponowano studentom nowe, oryginalne przedmioty, dotychczas niespotykane w treściach kształcenia istniejących specjalności.

Przedmioty obowiązkowe na I stopniu studiów to: audyt marketingowy, usprawnienia organizacyjne, obsługa klienta korporacyjnego, informatyka w zarządzaniu projektami, analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, techniki raportowania. Dodatkowo proponujemy aż 19 przedmiotów specjalnościowych do wyboru.

 

Profil absolwenta

Absolwent specjalności konsulting gospodarczy powinien być przygotowany do podjęcia pracy analityka lub doradcy czy konsultanta w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, asystenta czy doradcy prezesa lub dyrektora w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu branżowym, jak również zarządzającego procesami gospodarczymi.

Specjalność konsulting gospodarczy na I stopniu studiów przygotowuje absolwentów do pracy w charakterze analityka zjawisk gospodarczych. Absolwent specjalności powinien być przygotowany do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, jak i działach analiz strategicznych przedsiębiorstw. W szczególności absolwent I stopnia studiów powinien być przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku:

analityka strategicznego, określającego możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa i jego jednostek strategicznych,

 • analityka branżowego, sektorowego,

 • analityka-rzeczoznawcy, wyceniającego kondycję przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe,

 • analityka zdrowia organizacji,

 • analityka danych wynikających z wczesnego ostrzegania.

Specjalność konsulting gospodarczy jest nową ofertą dydaktyczną Wydziału Zarządzania. Podejmując studia na tej specjalności możesz stać się podmiotem w nowym, ambitnym przedsięwzięciu i jednym z pierwszych absolwentów z unikatowym dyplomem.