Kierunki / Specjalności

Studia stacjonarne II stopnia 2019/2020

Ekonomia

Polityka społeczna

Kierunek prawno-ekonomiczny

Finanse, audyt, inwestycje

Gospodarka turystyczna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informatyka i ekonometria

Aplikacje Internetu Rzeczy

Financial Engineering

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo (po studiach inżynierskich)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (po studiach inżynierskich)

Product & Process Management

Rachunkowość i finanse biznesu

Zarządzanie

Innovation Management