Szanowni studenci !!!

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku akademickim 2021/2022 uruchamiamy dla Was platformę umożliwiającą łatwe i szybkie zawarcie ubezpieczenia NNW, które w razie wypadku zapewnia wypłatę odszkodowania.

 

Ubezpieczenie Edu Plus Towarzystwa Ubezpieczeniowego Interrisk działa na obszarze całego świata, przez 24 h na dobę i ważne jest przez cały rok (od 1 października 2021 do 30 września 2022 roku) w czasie zajęć na uczelni, praktyk studenckich, w drodze na uczelnię, do domu, podczas aktywności sportowej, podróży itp.

 

Za roczną składkę 40 zł otrzymujemy ubezpieczenie na sumę 30.000 zł.

Zgłoszenia do ubezpieczenia przyjmowane będą do 30.11.2021 roku tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na platformie www.e-nnw.pl . Tam również zawarte są szczegóły umowy ubezpieczenia. Po przejściu całego procesu rejestracji automatycznie zostanie wygenerowany i przesłany na pocztę elektroniczną certyfikat potwierdzający zawarcie polisy.

 

Ważne!

Ubezpieczenie działa od 1 października 2021 pod warunkiem opłacenia składki do 30 listopada 2021. Po tym terminie ochrona będzie działać od dnia następnego po opłaceniu składki.

 

Zapraszamy i zachęcamy do zawierania ubezpieczenia!