W związku z realizacją projektu „Dostosowanie budynków oraz oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do potrzeb studentów z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 do 31 października 2023 roku do dyspozycji wszystkich studentów UEP jest Psycholog. Konsultacje odbywać się mogą na terenie uczelni w Collegium Altum pokój 1012A lub on-line w środy od 12.00 do 14.00 i czwartki od 10.00 do 14.00


Na spotkania umawiać się można bezpośrednio u Pana Wojciecha Domagalskiego - psychologa

e-mail: w.domagalski@gmail.com

tel. 505 679 268


Przypominamy, że udział w konsultacjach z psychologiem jest bezpłatny, ponieważ wynagrodzenie psychologa finansowane jest ze środków projektu, jednakże osoby, które zdecydują się na udział w konsultacjach nie są zobowiązane do wypełniania dokumentów projektowych.