Wydział Towaroznawstwa na 12 specjalnościach kształci wysokiej klasy ekspertów z zakresu ochrony jakości wyrobów i usług. Studenci rekrutować mogą na dwa kierunki: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Szczegółowy opis kierunków i specjalności dostępny jest TU 

Zasady rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale Towaroznawstwa znajdują się stronie internetowej.