Zakończone projekty

Staże z dotacji projakościowej dla kierunku Informatyka i Ekonometria