Pracownicy naszej Uczelni zakończyli zdanym egzaminem kurs języka migowego otrzymując certyfikaty językowe. W zajęciach trwających od października 2016r. do lutego 2017r. uczestniczyło 20 osób z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajęcia prowadziła Eunika Lech, tłumacz języka migowego Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym TON. To kolejny krok podnoszący jakość świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych.