W szczególnych przypadkach, gdy całej grupie nie odpowiada godzina rozpoczęcia zajęć można szukać innych, bardziej odpowiednich terminów. Wszystko jednak musi odbywać się w porozumieniu z wykładowcą. To nauczyciel, lub student przez niego wysłany, udaje się do Działu Dydaktyki z prośba o dokonanie zmian.