Educating for 34 436 days
Aktualności

Warsztaty z praktykami - wynik postępowania ofertowego

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego został wyłoniony ich Wykonawca. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/zapytania-ofertowe,c3373/zo-81-17-przeprowadzenie-warsztatow-z-praktykami-dla,a69102.html