Kierownik 

Mgr inż. Elżbieta Szwejk

e-mail: elzbieta.szwejk@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-93-80

miejsce: Budynek A I piętro, p. 125


starszy specjalista ds. administracji

Mgr Iwona Lisiecka 

e-mail: Iwona.lisiecka@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-94-50

miejsce: Budynek A I piętro, p. 128


specjalista ds. administracji

Mgr Izabela Maciejowska 

e-mail: Izabela.maciejowska@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-94-07

miejsce: Budynek A I piętro, p. 127


starszy specjalista ds. administracji

Mgr Małgorzata Plenzler-Fedorowicz

e-mail: malgorzata.plenzler-fedorowicz@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-94-50

miejsce: Budynek A I piętro, p. 128


starszy specjalista do spraw administracyjnych- koordynator systemu POLON
mgr Jarosław Tarasek
e-mail: jaroslaw.tarasek@ue.poznan.pl
nr tel. 61-856-94-51

miejsce: Budynek A, p. 126


specjalista do spraw administracyjnych

mgr Dorota Tursa 

e-mail: dorota.tursa@ue.poznan.pl

nr tel. 061-856-93-08

miejsce: Budynek A I piętro, p. 129