dr hab. inż. Jacek Łuczak
stanowisko: Inspektor Ochrony Danych
miejsce: Budynek ALTUM, p. 1715  
telefon:
61-854-39-67
+48 602394161