Płatności drugiej raty w wysokości 500 zł od osoby za wycieczkę na Warmię i Mazury w sierpniu należy dokonać najpóźniej do dnia 31 maja 2022 r.  Płatności trzeciej raty w wysokości 450 złotych za osobę należy dokonać do 20 lipca 2022 r. Wpłat można dokonywać w sekretariacie Związku lub na konto Eweliny Szajby. Numer konta dostępny w sekretariacie.