Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej w oparciu m.in.  o nowe rozwiązania systemowe wprowadzane w finansach publicznych.